Đặt Lịch

Hotline:0943680733

KHUYẾN MÃI ĐIỀU TRỊ THÂM

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG TẾT 2020

KHUYẾN MÃI
Điều trị thâm dưới cánh tay 2.500.000Đ chỉ còn 1.750.000Đ
Điều trị mùi hôi dưới cánh tay 2.000.000Đ chỉ còn 1.000.000Đ

Cam kết: Không hiệu quả trả lại gấp 3 lần tiền
- Không xâm lấn
- Không Laser 
- Không đốt điện
- Không Peel

ĐẶC BIỆT: THỜI GIAN KHUYẾN MÃI VÔ THỜI HẠN

 

 

Tin liên quan

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG: KHUYẾN MÃI Điều trị thâm dưới cánh tay 2.500.000Đ chỉ còn 1.750.000Đ Điều trị mùi hôi dưới cánh tay 2.000.000Đ chỉ còn 1.000.000Đ ĐẶC BIỆT: THỜI GIAN KHUYẾN MÃI VÔ TH

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG: KHUYẾN MÃI Điều trị thâm dưới cánh tay 2.500.000Đ chỉ còn 1.750.000Đ Điều trị mùi hôi dưới cánh tay 2.000.000Đ chỉ còn 1.000.000Đ ĐẶC BIỆT: THỜI GIAN KHUYẾN MÃI VÔ TH

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG: KHUYẾN MÃI Điều trị thâm dưới cánh tay 2.500.000Đ chỉ còn 1.750.000Đ Điều trị mùi hôi dưới cánh tay 2.000.000Đ chỉ còn 1.000.000Đ ĐẶC BIỆT: THỜI GIAN KHUYẾN MÃI VÔ TH

HẠNH BEAUTY CENTER
phone_in_talk